۱- جایگزینی یک دندان با ایمپلنت
۲- درمان دیده شدن بیش از حد لثه ها به هنگام خندیدن و دندان های کوتاه با لیزر
۳- درمان لثه های دارای رنگدانه تیره و دندان های کوتاه با Waterlase
۴-درمان لثه های دارای رنگدانه تیره و دندان های کوتاه با Waterlase
۵- جایگزینی یک دندان با ایمپلنت