جراحی لثه برای زیبایی

دیده شدن بیش از حد لثه ها در هنگام خندیدن یا لثه های نامتقارن
آیا احساس می کنید دندان هایتان بیش از اندازه معمول کوتاه و یا لثه هایتان به هنگام خندیدن بیش از حد نمایان هستند و یا این که لثه هایتان برخی ازدندان هایتان را زیادی می پوشانند در جایی که در برخی دیگر اندازه آن کافی ست؟ اگر چنین است جراحی زیبایی مخصوص افزایش طول تاج دندان ممکن است راه حل مناسبی برای شما باشد. دراین جراحی بخش اضافی لثه برداشته می شود که در نتیجه بخش بزرگتری از تاج دندان نمایان می گردد. سپس لثه های شما برای داشتن لبخندی زیبا و متناسب با صورت شما بُرش وتراش می خورند.

دندان های بلند / ریشه های دندان نمایان
تحلیل رفتن بیش از حد لثه ها باعث نمایان گردیدن ریشه های دندان شده و در نتیجه دندان ها بلندتر به نظر می آیند که در این صورت سن شما را از آنچه هست بیش تر نشان می دهد. این گونه تحلیل ها دلایل گوناگونی دارد من جمله بیماری لثه ای یا پریودنتال.

جراحی پیوند لثه و سایر روش ها بصورتی طراحی شده اند تا ریشه های نمایان شده دندان ها را بپوشانند، از پیشرفت تحلیل لثه ها پیش گیری کنند و ریشه های دندان های آسیب پذیر را از پوسیدگی محفوظ نگاه دارند.

بروز ناهمواری در لثه ها و استخوان فک
از دست رفتن دندان ها می تواند سبب ناهمواری در لثه ها و استخوان فک شود. دلیل ایجاد آن اینست که استخوان فک در جایی که زمانی دندانی را در خود جای داده بود تحلیل می رود. نه تنها این تحلیل به نظر غیرطبیعی می آید بلکه باعث می گردد که دندان جایگزین شده در مقایسه با دندان های مجاور بلندتر از معمول دیده شود.
بالا بردن لبه لثه ها این نقص را پوشانده و شکل طبیعی لثه ها و فک را به آن ها باز می گرداند. بجای آن دندانی جایگزین می شود که طبیعی به نظر رسیده، به راحتی تمیز می شود و زیباست!