دندانپزشکی طبیعی ( تقریبا" بدون درد )
گرما، لرزش و فشار مواردی هستند که در آن دندانپزشک با استفاده از مته های معمولی، برای بیمار بوجود می آورد. چون بُرش هردو بافت نرم و سخت لثه و دندان با استفاده از دستگاه (Waterlaser) بدون فشار، لرزش و گرما صورت می گیرد لذا از این طریق تعداد بیشتری از کارهای مربوط به دندانپزشکی و تراش دندان ها می توانند بدون درد و تزریق های بی حسی انجام شوند که در نتیجه بی حسی لب را هم بدنبال نخواهند داشت! به علاوه استفاده از Waterlaser منجر به کمترشدن خونریزی، دردهای پس از جراحی، تورم و استفاده از داروهای ضد درد نیز می گردد. این فقط راه بهتری برای انجام امور دندانپزشکی شما است و بَس!

افزایش دقت
می توان با استفاده از Waterlaser پوسیدگی مینای دندان، استخوان و لثه را با دقت بسیار چنان بُرش داد که بافت های مجاور بدون کمترین آسیب باقی بمانند. با این روش بخش بیشتری از دندان های ارزشمند شما که متعلق به خودتان است دست نخورده باقی می مانند که در نتیجه طول عمر بیشتری را نیز بدنبال خواهند داشت.

کاهش آسیب
در برخی اوقات مته های دندانی با سرعت بالا می توانند تَرَک های مویی را در مینای دندان ها ایجاد کنند که در طی زمان منجر به بروز مشکلات بعدی دندانی خواهد شد. استفاده از Waterlaser سبب کاهش آسیب به بخش سالم دندان شده و در ضمن لطمات روحی ناشی از آن را نیز به حداقل می رساند.د .

کاهش خونریزی و تورم
Waterlaser به دلیل بُرش و تراش محتاطانه وسنجیده اش بسیاری از جراحی های لثه را بدون و یا با حداقل خونریزی و یا درد و تورم پس ازجراحی به انجام می رساند.

کاهش مراجعات به دندانپزشکی
چون اغلب نیازی به تزریق و یا بی حسی نیست لذا Waterlaser می تواند حفره های دندان ها را در همه بخش های دهان در یک جلسه به انجام/اتمام رساند.

چند منظوره بودن
قابلیت چند منظوره بودن در Waterlaser بسیار بالاست. این وسیله برای کاربرد در بافت لثه ای دامنه وسیعی را داراست بطوری که می تواند کارهایی را ازحذف پوسیدگی دندان گرفته تا آماده سازی حفره ها، روت کانال، طراحی برای یک لبخند زیبا، جراحی های مربوط به لثه و استخوان و عملیات مربوطه دیگر به انجام رساند.
*احساس ناراحتی بستگی به فرد و میزان حساس بودن آن ها به درد و بقیه موارد دارد. همه بیماران نمی توانند بدون استفاده از بی حسی موضعی درمان شوند. اما در عین حال دندانپزشکانی که برای آماده سازی معمول حفره های پوسیده در دندان که از Waterlaser استفاده کرده اند گفته اند که در اغلب اوقات بی حسی موضعی بکار نمی برند.