جراحی لثه برای کاهش پاکت ها
استخوان ها و بافت لثه های دور دندان های شما باید همدیگر را کیپ دربر بگیرند درست مثل یک بلوز یقه بالا دور گردنتان. درصورت بروز بیماری لثه بافت آن از روی استخوان فک جدا شده و در نتیجه در اطراف دندان ها پاکت ها شروع به شکل گیری می نمایند.

بر اثر مرور زمان این پاکت ها عمیق تر شده و محیط بزرگ تری را برای رشد باکتری ایجاد می کنند. در نتیجه شکل گرفتن و جمع شدن باکتری ها به دور دندان ها، به داخل بافت لثه نفوذ می کنند. این پاکت ها به مرور بزرگ تر شده و نتیجتا" باکتری های بیشتری جمع می شوند که در نهایت موجب کاهش بیشتر بافت لثه و استخوان می گردند. به مرور این تحلیل استخوان به حدی می رسد که موجب لق شدن و در نتیجه کشیدن دندان می شود.

پریودنتیست شما عمق پاکت ها را اندازه گیری می کند. هنگامی جراحی پریودنتال برای کاهش عمق پاکت ها تجویز می گردد که پاکت هاخیلی عمیق شده باشند و امکان تمیز کردن آن ها از طریق روش های معمول بهداشتی در منزل یا توسط دندانپزشک امکان پذیر نباشد.

در طی جراحی، پزشک بافت لثه ای شما را به عقب تا می زند و باکتری مولد بیماری را از روی آن برداشته و سپس آن ها را به حالت اولیه و درجای اصلی خود باز می گرداند. در برخی مواقع برای از بین بردن حفره هایی که باکتری ها بتوانند در داخل آن ها پنهان شوند، سطوح آسیب دیده وناهموار در استخوان ها نیز ترمیم می گردند. این عمل برای این که لثه ها بتوانند مجددا به استخوان سالم شده بچسبند، ضروریست.

برای این که لبخند سالم و همیشگی خود را داشته باشید لازم است که از عمق پاکت ها کاسته گردد و باکتری های موجود در آن ها از بین بروند چون این دو عامل باعث پیشرفت بیماری لثه می گردند. برای این که بیماری مجددا بازنگردد به تنهایی کافی نیست که باکتری ها پاکسازی شوند. پاکت های خیلی عمیق امکان تمیز کردن از طریق روش های بهداشتی معمول در منزل یا توسط دندانپزشک را ندارند لذا کاهش آن ها برای حفظ سلامت شما ضروریست. کاهش پاکت ها و مجموعه ای توأم از بهداشت روزانه دهان و دندان و رسیدگی و نگهداری حرفه ای، شانس شما را برای نگهداری دندان های اصلی تان افزایش داده و امکان بروز بیماری های لثه ای را نیز کاهش می دهد.