پریودنتیست دندانپزشکی است که تخصص در پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال (لثه) و ایمپلنت دارد. در ضمن پریودنتیست ها در درمان التهاب های دهان نیز متخصص هستند. علاوه بر آموزش های بیشمار در زمینه های ذکر شده پریودنتیست ها سه سال آموزش تخصصی را نیز پشت سر می گذارند. آن ها بخوبی با آخرین تکنیک های تشخیص و درمان بیماری های لثه ای آشنایی دارند و برای درمان های زیبایی نیز آموزش های لازم را گذرانده اند.

اغلب اوقات پریودنتیست ها موارد مشکل بیماری های حاد لثه ای یا افرادی را که دارای تاریخچه پیچیده پزشکی هستند مورد درمان قرار می دهند. پریودنتیست ها بسیاری از درمان های مختلف مانند جرم گیری و تمیزکاری ریشه دندان (طی این کار بخش عفونی ریشه دندان تمیز می شود) یا دبریدمان سطح ریشه (بافت صدمه دیده ازروی ریشه برداشته می شود) را نیز انجام می دهند. آن ها حتی می توانند افرادی را که از بیماری لثه رنج می برند با روش های مختلف جراحی مداوا کنند. به علاوه پریودنتیست ها متخصص در قرار دادن ایمپلنت ها و بازسازی استخوان نگهدارنده آن ها هستند.