سفید کردن دندان ها
استفاده از روش لیزر EPIC بهترین راه حل برای بیمارانی ست که مایل به سفید کردن دندان هایشان هستند. تحقیقات نشان داده اند که لیزر EPIC می تواند سفید کردن کل دندان های شما را در زمانی معادل ۲۰ دقیقه و در داخل مطب و بین ۴ تا ۶ پرده سفیدتر به انجام برساند که از هر روش دیگری سریع ترست.این روش سبب حساسیت ریشه دندان نمی شود،بلکه در بسیاری موارد حساسیت های قبلی دیشه را هم همزمان برطرف می کند.